Tantárgyak

A gimnáziumban oktatott tantárgyak listája

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
Magyar nyelv Magyar nyelv Magyar nyelv Magyar nyelv Magyar nyelv Magyar nyelv Magyar nyelv Magyar nyelv
Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom
angol, német angol, német angol, német angol, német angol, német angol, német angol, német angol, német
   

II. idegen nyelv

francia, olasz, angol, német

II. idegen nyelv

francia, olasz, angol, német

II. idegen nyelv

francia, olasz, angol, német

II. idegen nyelv

francia, olasz, angol, német

II. idegen nyelv

francia, olasz, angol, német

II. idegen nyelv

francia, olasz, angol, német

Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika
Hittan Hittan Hittan Hittan Hittan Hittan Hittan Hittan
Történelem Történelem Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Természetismeret Természetismeret Fizika Fizika Fizika Fizika Fizika  
    Kémia Kémia Kémia Kémia    
    Biológia-egészségtan Biológia-egészségtan   Biológia-egészségtan Biológia-egészségtan Biológia-egészségtan
    Földrajz Földrajz Földrajz Földrajz    
Ének-zene Ének-zene Ének-zene Ének-zene Ének-zene Ének-zene    
Vizuális kultúra Vizuális kultúra Vizuális kultúra Vizuális kultúra Vizuális kultúra Vizuális kultúra Művészet-történet Művészet-történet
Technika és tervezés Technika és tervezés Technika, életvitel és gyakorlat         Technika, életvitel és gyakorlat
Digitális kultúra

Digitális kultúra

Hon-és népismeret

Informatika Informatika Informatika Informatika Mozgóképkultúra és médiaismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret

Testnevelés és sport

(tánc és úszás is)

Testnevelés és sport

 

 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport Testnevelés és sport Testnevelés és sport Testnevelés és sport Testnevelés és sport