Bemutatkozás

Általános Iskola bemutatása

Intézményünk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációja (SSND).
Felelősséggel választjuk nevelési mottóként az iskolanővérek Szabályának következő mondatát:
„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.”

Olyan családok jelentkezését várjuk, akik vagy gyakorolják hitüket; vagy nyitottak a keresztény értékrendre, nevelési elveinkre.

Nálunk központi helyet foglal el mind a gyermekek képességeikhez illeszkedő magas szintű képzés, mind az odafigyelő nevelés. 
Az oktatás-nevelés harmóniájára törekszünk.

Tanítóink - akik egész napos, iskolaotthonos rendszerben dolgoznak - különösen sokat foglalkoznak a gyermekek egyéni fejlesztésével. Az alsós diákoknak úszásoktatást, színjátszást, cserkészetet, énekkart, sportszakköröket kínálunk. Iskolánk idegen nyelvet 4. osztálytól tanít. Emelt szintű nevelést nyújtó iskolának valljuk magunkat , s nem tagozatos osztályokat működtetünk.
Felső tagozatban szaktanárok tanítják az órákat. Délután lehetőség van tanulószobai foglalkozásra.

Az alapszintű művészeti oktatás minden évfolyamon - általános iskolában, gimnáziumban - segíti a tanulók tehetséggondozását. Egyes szakokra 2. osztálytól, más szakokra később lehet jelentkezni.

Tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre a már említett szakkörökben, illetve a Művészeti Iskola szakágain van módjuk a gyermekeknek. A szakágak: szolfézs, zongora, fuvola, furulya, hegedű, cselló, rézfúvósok, klasszikus gitár, grafika, szobrászat, kézművesség.

Iskolánkban saját konyhánk látja el a diákok élelmezését, így módunk van az esetleges ételallergiákat is figyelembe venni. 

Bemutatkozó kisfilmjeinket az alábbi elérhetőségeken nézhetik meg:
2020-2021-es tanév kisfilmje - Várunk a Karolinába!
2021-2022-es tanév kisfilmje - Gyertek, kalandozzunk együtt!

 

Továbbtanulási lehetőségek

Nyolc évfolyamos képzés:

2013/2014-es tanévtől gimnáziumunkban új nyolc évfolyamos képzést indítottunk, Szegeden egyedülálló módon.

Tantervi programunk középpontjában a tehetséggondozás áll.

Azoknak a gyerekeknek, fiúknak és lányoknak, kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni, akik az intenzívebb szellemi munkára alkalmasak és arra vállalkoznak is. A nyolc évfolyamos képzés megbízható, alapos felkészültséget nyújtó képzési forma. A képzési egység két jól elkülöníthető, de összefüggő, szervesen egymásra épülő szakaszokra tagolható: 7-8-9. osztályban a tehetség felismerő és 10-11-12. osztályban a tehetség kibontakoztató, fejlesztő szakaszra.

Négy évfolyamos képzés:

Koedukált képzés a 2013/2014-es tanévtől a gimnázium 9. évfolyamától. Itt emelt óraszámban tanulhatnak a diákok két idegen nyelvet, szabadon választva angol, német, francia, olasz nyelvek közül.
A 2022/2023-as tanévtől az emelt óraszámú (heti 5 óra) első idegen nyelv MELLETT emelt óraszámban matematikát vagy magyar és történelemet tanulhatnak a diákok szintén emelt óraszámban.

A továbbtanulásról bővebben itt találnak információt.

 

barátnők

Kínálatunk az elsősöknek

Az anyanyelvoktatás hagyományos, szótagoló módszerrel folyik. A matematika oktatásánál fontosnak tartjuk, hogy a sokféle eszközön és játékon keresztül ismerje meg a tanuló a számok világát. 

Az igényes oktatás mellett nálunk központi helyet kap a személyre odafigyelő nevelés. Segítőkész, másokra figyelő, közösségi személyiség kialakítására törekszünk. Beépítjük az imát a gyermekek mindennapi életébe. Harmonikus, teljes személyiséget szeretnénk nevelni.

Azokat a családokat szeretettel várjuk, akik nyitottak nevelési elveinkre, fontos számukra, hogy gyermekük odafigyelő, szerető, elfogadó légkörben legyen és ezekben együttműködőek tudnak lenni.

 

Jelentkezés módja

Iskolánk jelentkezési lapját az iskola portáján lehet kérni vagy letölthető ezen az oldalon a jelentkezési időszakban vagy az Intézményi dokumentumok menüből.
A kitöltött jelentkezési lapot két darab felbélyegzett, saját címre megcímzett borítékkal együtt kérjük az iskola portájára eljuttatni. A felvételi formája egy tájékozódó, ismerkedő beszélgetés a családdal.
Az iskola minden első osztályost szívesen lát, akinek utazását a szülő meg tudja oldani; nincs beiskolázási körzetünk, de nincs az általános iskolának kollégiuma.

lányok