Beiskolázás

Négy évfolyamos képzés:

Négy évfolyamos gimnáziumi osztályunkban az idegen nyelvi képzés emelt óraszámban történik: az első idegen nyelvet (angol, német) és a második idegen nyelvet (francia, német, angol) illetően. Ezzel kívánjuk elősegíteni tanulóink felkészülését nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire külső segítség nélkül.

10. évfolyamtól a képzés kiemelt célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra, s ezzel párhuzamosan szintetizálja a korábban megszerzett tudásanyagot. Az emelt szintű képzést egyéni tanulmányi utak (tantárgyi specializációk) kialakításával kívánjuk megvalósítani. A választható specializációk a biológia, kémia, fizika, történelem, irodalom és magyar nyelvtan, informatika, matematika, valamint idegen nyelv tantárgyak.
Mindezekkel széles spektrumú továbbtanulási lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés:

  • a központi (magyar nyelv és matematika) írásbeli felvételi vizsgákra 2019. december 6-ig.
  • a jogszabályban rögzítettek szerint központi jelentkezési lapon és az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető külön motivációs lapon 2020. február 19-ig.

Felvételi:
Központi írásbeli felvételi (magyar nyelvből és matematikából): 2020. január 18. 10 óra

Szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési kompetenciájáról,
valamint vallási és motivációs hátteréről.

Időpont: 2020. március 3. (kedd), 2020. március 6. (péntek), 2020. március 7. (szombat) (későbbi beosztás alapján)

Helyszín: Karolina Gimnázium
Szeged, Szentháromság u. 70-76.

Értékelés:
A tanulmányi eredmény (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret vagy biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia 5., 6., 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi eredmény) (50%) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%).
Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezik be az általános iskolai tanulmányaikat, a tanulmányi eredményeik alapján is nyerhetnek felvételt. Számukra a kedvezőbb módszerrel számítjuk ki a felvételi pontszámot.
Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2020. március 16-ig.
A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2020. április 30-ig.
 

Egyéb fontos tudnivalók:
A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.
Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani.

 

órán

Nyolc évfolyamos képzés:

Tantervi programunk középpontjában a tehetséggondozás áll. Azoknak a fiúknak és lányoknak kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni, akik az intenzívebb szellemi munkára képesek és arra vállalkoznak is.
Az első szakaszban (5-6. évfolyamon) az alapvető készségek, képességek fejlesztése kap nagy hangsúlyt: az anyanyelvi, logikai (matematikai) és idegen nyelvi oktatás, valamint tanulásmódszertan.
A második szakasz (7-9. évfolyam) legfontosabb feladata, hogy bevezesse a tanulókat a tantárgyak által megalapozott tudományos ismeretekbe, és felismertesse, valamint megalapozza az egyéni tehetségterületeket, előkészítse a későbbi specializációt. Ebben a szakaszban megkezdik a tanulók egy második idegen nyelv tanulását.
A harmadik szakasz (10-12. évfolyam) kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra, s ezzel párhuzamosan szintetizálja a korábban megszerzett tudásanyagot. Az emelt szintű képzést egyéni tanulmányi utak (tantárgyi specializációk) kialakításával kívánjuk megvalósítani. A választható specializációk a biológia, kémia, fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom, informatika, matematika, valamint idegen nyelv tantárgyak.
A második és harmadik szakaszban lehetőséget adunk két idegen nyelv tanulására emelt
óraszámban.

Jelentkezés:

  • a központi (magyar nyelv és matematika) írásbeli felvételi vizsgákra 2019. december 6-ig.
  • a jogszabályban rögzítettek szerint központi jelentkezési lapon és az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető külön motivációs lapon 2020. február 19-ig.

Felvételi:
Központi írásbeli felvételi (magyar nyelvből és matematikából): 2020. január 18. 10 óra
Szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési kompetenciájáról, valamint vallási és motivációs hátteréről.

Időpont: 2020. március 3. (kedd), 2020. március 6. (péntek), 2020. március 7. (szombat) (későbbi beosztás alapján)

Helyszín: Karolina Gimnázium
Szeged, Szentháromság u. 70-76.
 

Értékelés:
A rangsorolás az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%), a tanulmányi eredmény (magyar nyelv, irodalom, matematika, környezet, idegen nyelv 4. évfolyam félévi eredmény) (25%), szóbeli meghallgatás (25%) alapján történik.

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2020. március 16-ig.
A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2020. április 30-ig.
 

Egyéb fontos tudnivalók:
A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.
Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani.

 

 

Becsatlakozási lehetőség a nyolc évfolyamos képzésbe:

A 2020/2021-es tanévre a hetedik évfolyamra oldalirányú felvételt hirdetünk meg.
A felvételi vizsga eljárásrendje, a felvételi pontszám kiszámítása:
Hozott pontok – magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol vagy német) és természetismeret vagy biológia vagy földrajz vagy fizika tantárgyakból 5. év végi 6. félévi eredményei.
Írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és angol vagy német tantárgyakból, és szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési kompetenciájáról, valamint vallási és motivációs hátteréről.
 

Időpont: 2020. március 7. (szombat)
Helyszín: Karolina Gimnázium
Szeged, Szentháromság u. 70-76.
 

Jelentkezés:
Az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető motivációs lapon bizonyítvány és félévi értesítő másolatával együtt 2020. február 19-ig.
Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2020. március 16-ig.
A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2020. április 30-ig.
 

Egyéb fontos tudnivalók:
A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.
Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani.

Ideiglenes felvételi rangsor

A Karolina Gimnázium ideiglenes felvételi rangsorát a csatolt dokumentumban olvashatják. Bővebb információt a titkárságon vagy Horváthné Hodács Zsuzsanna  igazgatóhelyettestől kaphatnak telefonon vagy e-mailben