Beiskolázás

NYÍLT napok a Karolinában

Az időpontok hamarosan ITT érhetőek el.

Iskolánk bemutatása - ITT

Az aktuális időpontokkal és információkkal hamarosan frissítjük az oldalt. Az előző 2020/2021-es tanév publikus anyagai alább olvashatók.

Négy évfolyamos képzés

Jellemzője: Négy évfolyamos gimnáziumi osztályunkban az első idegen nyelvi képzés (angol, német) emelt szinten, a második idegen nyelv (francia, német, angol, olasz) emelt óraszámban történik. Ezzel kívánjuk elősegíteni tanulóink felkészülését nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire külső segítség nélkül.

11. évfolyamtól a képzés kiemelt célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra, s ezzel párhuzamosan szintetizálja a korábban megszerzett tudásanyagot. Az emelt szintű képzést egyéni tanulmányi utak (tantárgyi specializációk) kialakításával kívánjuk megvalósítani. A választható érettségi előkészítők a biológia, kémia, fizika, történelem, irodalom és magyar nyelvtan, informatika, matematika, valamint második idegen nyelv tantárgyak.

Mindezekkel széles spektrumú továbbtanulási lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés:

  • a központi (magyar nyelv és matematika) írásbeli felvételi vizsgákra 2020. december 4-ig.
  • a jogszabályban rögzítettek szerint központi jelentkezési lapon és az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető külön motivációs lapon 2021. február 19-ig.

Felvételi:
Központi írásbeli felvételi (magyar nyelvből és matematikából): 2021. január 23. 10 óra

Szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési kompetenciájáról,
valamint vallási és motivációs hátteréről.

Időpont: 2021. február 23. (kedd), 2021. február 27. (szombat), 2021. március 1. (kedd) (későbbi beosztás alapján)

Helyszín: Karolina Gimnázium
Szeged, Szentháromság u. 70-76.

Értékelés:
A tanulmányi eredmény (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret vagy biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia 5., 6., 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi eredmény) (50%) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%).

Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezik be az általános iskolai tanulmányaikat, a tanulmányi eredményeik alapján is nyerhetnek felvételt. Számukra a kedvezőbb módszerrel számítjuk ki a felvételi pontszámot.

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2021. március 18-ig.
A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2021. április 30-ig.
 

Egyéb fontos tudnivalók:
A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.

Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani.

Beiskolázási tájékoztató: Karolina, az értékőrző gimnázium

 

órán

Nyolc évfolyamos képzés

Jellemzője: Tantervi programunk középpontjában a tehetséggondozás áll. Azoknak a fiúknak és lányoknak kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni, akik az intenzívebb szellemi munkára képesek és arra vállalkoznak is.

Az első szakaszban (5-6. évfolyamon) az alapvető készségek, képességek fejlesztése kap nagy hangsúlyt: az anyanyelvi, logikai (matematikai) és idegen nyelvi oktatás, valamint tanulásmódszertan.

A második szakasz (7-10. évfolyam) legfontosabb feladata, hogy bevezesse a tanulókat a tantárgyak által megalapozott tudományos ismeretekbe, és felismertesse, valamint megalapozza az egyéni tehetségterületeket, előkészítse a későbbi specializációt. Ebben a szakaszban megkezdik a tanulók egy második idegen nyelv (angol, francia, német, olasz) tanulását. 9. évfolyamtól az első idegen nyelvet (angol, német) emelt szinten oktatjuk.

A harmadik szakasz (11-12. évfolyam) kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra, s ezzel párhuzamosan szintetizálja a korábban megszerzett tudásanyagot. Az emelt szintű képzést egyéni tanulmányi utak (tantárgyi specializációk) kialakításával kívánjuk megvalósítani. A választható érettségi előkészítők a biológia, kémia, fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom, informatika, matematika, valamint idegen nyelv tantárgyak.
 

Jelentkezés:

  • a központi (magyar nyelv és matematika) írásbeli felvételi vizsgákra 2020. december 4-ig.
  • a jogszabályban rögzítettek szerint központi jelentkezési lapon és az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető külön motivációs lapon 2021. február 19-ig.

Felvételi:
Központi írásbeli felvételi (magyar nyelvből és matematikából): 2021. január 23. 10 óra

Szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési kompetenciájáról, valamint vallási és motivációs hátteréről.
Időpont: 2021. február 23. (kedd), 2021. február 27. (szombat), 2021. március 1. (kedd) (későbbi beosztás alapján)

Helyszín: Karolina Gimnázium
Szeged, Szentháromság u. 70-76.
 

Értékelés:
A rangsorolás az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%), a tanulmányi eredmény (magyar nyelv, irodalom, matematika, környezet, idegen nyelv 4. évfolyam félévi eredmény) (25%), szóbeli meghallgatás (25%) alapján történik.

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2021. március 18-ig.
A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2021. április 30-ig.
 

Egyéb fontos tudnivalók:
A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.

Beiskolázási tájékoztató: Karolina, az értékőrző gimnázium

 

Becsatlakozási lehetőség a nyolc évfolyamos képzésbe:

A 2021/2022-es tanévre a hetedik évfolyamra oldalirányú felvételt hirdetünk meg.

A felvételi vizsga eljárásrendje, a felvételi pontszám kiszámítása:

Hozott pontok – magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol vagy német) és természetismeret vagy biológia vagy földrajz vagy fizika tantárgyakból 5. év végi 6. félévi eredményei.

Írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és angol vagy német tantárgyakból, és szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési kompetenciájáról, valamint vallási és motivációs hátteréről.
 

Időpont: 2021. február 27. (szombat)
Helyszín: Karolina Gimnázium
Szeged, Szentháromság u. 70-76.

Jelentkezés:
Az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető motivációs lapon bizonyítvány és félévi értesítő másolatával együtt 2021. február 19-ig.

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2021. március 18-ig.
A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2021. április 30-ig.

Egyéb fontos tudnivalók:

A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.

Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani.

Beiskolázási tájékoztató: Karolina, az értékőrző gimnázium

Ideiglenes felvételi rangsor

Tisztelt Szülők! Kedves felvételiző Diákok!

A Karolina Gimnázium ideiglenes felvételi rangsorát a csatolt dokumentumban olvashatják.

A listákon a tanulók oktatási azonosítójukkal szerepelnek. A tanuló azonosító adata mellett feltüntettük a felvételi eljárásban elért összesített pontszámot és az ennek alapján kialakuló sorrendet. 

Felhívjuk a négy évfolyamos gimnáziumba felvételizők figyelmét, hogy azok tanulók is felvételt nyerhetnek, akik a most közzétett listán a felvehető létszámhoz (34 fő) képest jóval nagyobb sorszámú helyen szerepelnek a rangsorban. Ez azért van így, mert egy tanuló több iskola több tanulmányi területét is megjelölhette az általa választott sorrendben.  Ez a sorrend  a külsős jelentkezők esetében nem ismert, ezért minden jelentkezőt rangsorolnunk kell. 

Bővebb információt a titkárságon vagy Horváthné Hodács Zsuzsanna igazgatóhelyettestől kaphatnak telefonon vagy e-mailben hodacszs@karolinaiskola.hu címen.