KADISZ

KADISZ (diákönkormányzat)

A KADISZ

– A tanulók és az osztályközösségek érdekeik képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az általános iskolában és a gimnáziumban diákönkormányzat működik.
– A KADISZ tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata alapján végzi. A KADISZ
munkáját két pedagógus is segíti, akit az intézményvezető bíz meg. (az 5-8 évfolyam és a 9-12
évfolyam számára külön –külön)
– A KADISZ célja, hogy lehetőséget biztosítson az önkormányzatban részt vevő diákoknak arra, hogy
sokszínű, hagyományt teremtő és őrző diákközösség szerveződhessék, valamint a tanulóközösségek
meglátásai, véleménye, javaslatai számára fórumot teremtsenek.

A KADISZ feladata
- Az intézmény szellemiségének, lelkiségének és értékrendjének elmélyítése
- A tanulóközösségek közös álláspontjának kialakítása és képviselete
- A kapcsolatteremtés segítése, erősítése az egyes csoportok/közösségek között
- Új tanulóközösségek/csoportok létrejöttének támogatása
- A tanulói közösségek érdekvédelmének képviselete.