Tanítók és tanárok

1-4. évfolyam

Tanító neve

 Fogadóóra időpontja

 Fogadóóra előzetes bejelentkezés módja

Mezeyné Szatmári Tímea, főigazgató

 

péntek 10:00-11:00

 

mezeyne.szatmari.timea /kukac/ karolinaiskola.hu

 

Tombáczné Kovács Mária, igazgatóhelyettes

 

hétfő 16:30-17:30

tombaczne.maria /kukac/ karolinaiskola.hu
üzenőfüzet, Teams

 

Bereczné Kis-Elek Erika

hétfő 11:10-11:55

erikabereczne /kukac/ karolinaiskola.hu

Guba Katalin

 

guba.katalin /kukac/ karolinaiskola.hu

Gyukity Kornélia

kedd 11:10-11:55

gyukity.kornelia /kukac/ karolinaiskola.hu

Kisházi Gábor

 

kishazigabor /kukac/ karolinaiskola.hu

Kóczánné Perlak Annamária

kedd 11:10-11:55

annamaria.perlaki /kukac/ karolinaiskola.hu

Lele Krisztina

hétfő 11:10-11:55

lele.krisztina /kukac/ karoliaiskola.hu
üzenőfüzet vagy Teams

Magos Gábor

hétfő 13:55-14:40

magos.gabor /kukac/ karolinaiskola.hu
személyes egyeztetés után

Magos-Dóra Annamária

hétfő 11:10-11:55

magos-dora.annamaria /kukac/ karolinaiskola.hu
személyes egyeztetés, üzenőfüzet, Teams

Noé Gabriella

szerda 13:00-13:45

noe.gabriella /kukac/ karolinaiskola.hu

Piros-Vaszil Gabriella

csütörtök 12:05-12:50

pirosvaszilgabriella /kukac/ karolinaiskola.hu

Polyákné Márta Krisztina

kedd 11:10-11:55

polyakne.marta.krisztina /kukac/ karolinaiskola.hu

Ráczné Bálint Hajnalka

kedd 10:15-11:00

balinthajni72 /kukac/ karolinaiskola.hu

Süvegné Nagy Ivett

csütörtök 11:10-11:55

suvegne.nagy.ivett /kukac/ karolinaiskola.hu

Szakál Adél

 

szakaladel/kukac/karolinaiskola.hu

Szakál Zsolt

szerda 11:10-11:55

szakal.zsolt/kukac/karolinaiskola.hu

Szűcs Klára

péntek 12:05-12:50

szucsklara /kukac/ karolinaiskola.hu

Tóth Alexandra

szerda 10:15-11:00

toth.alexandra /kukac/ karolinaiskola.hu

Tóthné Holló-Vaskó Veronika

szerda 12:05-12:50

Teamsben

Üsth M. Jutta SSND szerda 10:15-11:00 usthjutta /kukac/ karolinaiskola.hu
Vámos Krisztina kedd 10:15-11:00 vamos.krisztina /kukac/ karolinaiskola.hu

Váriné Fejes Katalin

hétfő 12:05-12:50

varinefejeskati78 /kukac/ karolinaiskola.hu

Vig Ilona 

szerda 12:05-12.50

vigilona /kukac/ karolinaiskola.hu

Vilmos Zita

hétfő 14:00-14:45

vilmos.zita /kukac/ karolinaiskola.hu

Zsováné Palotai Gabriella

csütörtök 12:05-12:50

zsovane.palotai.gabriella /kukac/ karolinaiskola.hu

 

5-8. évfolyam

Tanár neveTanított tantárgyFogadóóra időpontjaFogadóórára előzetes bejelentkezés módja

Mezeyné Szatmári Tímea, főigazgató

 

 

péntek 10-11

 

mezeyne.szatmari.timea / kukac/ karolinaiskola.hu

 

Balogh Kingafizikakedd 8:15-9:00e-mail: balogh.kinga /kukac/ karolinaiskola.hu
Bánné Dely Zsófianémet nyelv e-mail: dely.zsofia  /kukac/  karolinaiskola.hu
Balogh Gyulamagyar nyelv és irodalomszerda 13:00-13:45e-mail: balogh.gyula  /kukac/  karolinaiskola.hu
Bányai Juditbiológia, természettudománykedd 10:15-11:00e-mail: banyai.judit  /kukac/  karolinaiskola.hu
Bereczki Lajostestnevelés, úszás e-mai: bereczki.lajos  /kukac/  karolinaiskola.hu
Beretka Lillaangol nyelvpéntek 10:15-11:00e-mail: beretkalilla /kukac/ karolinaiskola.hu
Boros Boglárkatestneveléskedd 14:45-15:30 
Boros Emesetanulószobakedd 13:00-13:45e-mail: borosemese /kukac/  karolinaiskola.hu
Budai Zsuzsannaangol nyelv, 8.b osztályfőnökcsütörtök 10:15-11:00e-mail: budai.zsuzsanna  /kukac/  karolinaiskola.hu
Csák Zsuzsannanémet nyelv, természettudomány, 5.b osztályfőnökhétfő 13:00-13:45e-mail: csak.zsuzsanna  /kukac/  karolinaiskola.hu
Csanki-Balogh Emesedigitális kultúra, informatika, 7.b osztályfőnökhétfő 10:15-11:00e-mail: csanki-balogh.emese  /kukac/  karolinaiskola.hu
Diószeghy Andreaangol nyelvszerda 10:15-11:00e-mail: dioszeghy.andrea  /kukac/  karolinaiskola.hu
Engi Veranémet nyelv, ének-zenehétfő 10:15-11:00e-mail: engi.vera /kukac/ karolinaiskola.hu
Falcione Saroltavizuális kultúrahétfő 11:10-11:55e-mail: falcione.sarolta  /kukac/  karolinaiskola.hu
Gellén-Kunos Margitúszáskedd 10:15-11:00e-mail: gellen.kunos.margit  /kukac/  karolinaiskola.hu
Horváth-Kulik Szilviadráma,  magyar nyelv és irodalomhétfő 12:05-12:50e-mail: kulik.szilvia  /kukac/  karolinaiskola.hu
Horváth Rékaangol nyelv e-mail: horvath.reka /kukac/ karolinaiskola.hu
Horváth Tamásmatematika, történelemhétfő 15:00-15:45e-mail: horvathtamas  /kukac/  karolinaiskola.hu
Kéri Lászlóföldrajz, természettudományhétfő 9:15-10:00e-mail: keri.laszlo  /kukac/  karolinaiskola.hu
Kiss Ágostonnémagyar nyelv és irodalom, történelem, állampolgári ismeretekkedd 10:15-11:00e-mail: kiss.agostonne  /kukac/  karolinaiskola.hu
Kisvárdainé Dusa Máriamatematika, digitális kultúra, 8.c osztályfőnökcsütörtök 8:15-9:00e-mail: kisvardaine.dusa.maria  /kukac/  karolinaiskola.hu
Kocsisné Drobni Erikaangol nyelvcsütörtök 12:05-12:50e-mail: drobnierika1  /kukac/  karolinaiskola.hu
Komáromi Miklóshittankedd 9:15-10:00e-mail: komaromi.miklos  /kukac/  karolinaiskola.hu
Korom Tamástestnevelés, úszáskedd 14:30-15:15e-mail: korom.tamas  /kukac/  karolinaiskola.hu
Kószó Kristófhittan, napközishétfő 10:15-11:00e-mail: koszokristof  /kukac/  karolinaiskola.hu
Kozma Júlianémet nyelvhétfő 10:15-11:00e-mail: kozma.julia  /kukac/  karolinaiskola.hu
Lepár Líviatechnika és tervezés, honismeret, 5.b osztályfőnökpéntek 12:05-12:50e-mail: leparlivia  /kukac/  karolinaiskola.hu
Magyaros Rita M. Veronika SSNDhittanszerda 10:15-11:00e-mail: veronikanover  /kukac/  karolinaiskola.hu
Molnár Katalintermészettudománypéntek 11:10-11:55 
Móser Annanémet nyelv, angol nyelvszerda 10:15-11:00e-mail: moser.anna  /kukac/  karolinaiskola.hu
Müller Miklósfizikapéntek 11:10-11:55e-mail: muller.miklos /kukac/ karolinaiskola.hu
Nyakocza Viktortestnevelés e-mail: nyakocza.viktor  /kukac/  karolinaiskola.hu
Pappné Simor Kingaangol nyelv, magyar nyelv és irodalompéntek 13:00-13:45e-mail: pappne.simor.kinga  /kukac/  karolinaiskola.hu
Rumpf Krisztinaangol nyelvelőre egyeztetvee-mail: rumpf.krisztina  /kukac/ karolinaiskola.hu
Szűcsné Kopasz Kingatechnika és tervezésszerda 10:15-11:00e-mail: szucsne.kopasz.kinga  /kukac/  karolinaiskola.hu
Szűcsné Terhes-Kis Gabriellamatematika, ének-zene, 6.c osztályfőnökkedd 14-14:45e-mail: szucsne.t-kis.gabriella  /kukac/  karolinaiskola.hu
Szűcs Pétertörténelem, hittan, 7.c osztályfőnökkedd 13:30-14:00e-mail: szucs.peter/kukac/karolinaiskola.hu
Tarczal-Márta Editmatematika, digitális kultúra,  5.c osztályfőnökcsütörtök 10:15-11:00e-mail: tarczal.marta.edit  /kukac/  karolinaiskola.hu
Tímár Attilanéptáncelőre egyeztetvee-mail: timar.attila /kukac/ karolinaiskola.hu
Ungor Noémitermészettudomány, biológiapéntek 8:15-9:00e-mail: ungor.noemi /kukac/  karolinaiskola.hu
Zsíros Szilviakémiaszerda 10:15-11:00e-mail: zsiros.szilvia /kukac/  karolinaiskola.hu