Beszámoló a Fizika Specializációról

 

Beszámoló a Fizika Specializációról

 

A fizika specializáción a 10A és B osztályokból összesen 7 fő vett részt rendszeresen. Volt, aki érdeklődését kifejezve létszámon felüliként, ha tudott eljött. A tanulók komolyan dolgoztak, készültek életpályájukra.

Gyakorláskén, ismétléskén és itt ott kiegészítésként a 9-es emelt fizikás TK-et vettük át három negyed részig. Párhuzamosan az éppen tanult 10-es tankönyv alapórán kimaradt feladatait beszéltük meg. Írtunk próba érettségit, hogy lássuk milyen a követelmény szint. Készítettek önálló kiselőadást, hogy a beszédmódot és önálló feldolgozást is gyakoroljuk. A nehezebb házi feladat példákat egy-egy tanuló a specen a táblánál előadta, ezzel a szakszerű kifejezésmódot gyakoroltuk. Végeztünk tanulói fizikai méréseket, és annak értékelését is.

Tanévünket színesítette és gazdagította, hogy Egyik amerikai nővértársam unokaöccse, aki végzett fizikus, PHD hallgató vállalkozott a magyar diákok rendszeres angol szaknyelven történő mikro tanítására. Egy-egy konkrét fizikai példával, feladattal készült angol nyelven. A specializáció utolsó 20-25 percében, online módon ő tartotta a tanórát. Szükség esetén segítettem a tanulóknak a szakkifejezések megértésében. A képletek beazonosításában. Tanulóink igen jó színvonalon megértették az angolul előadott fizika feladatot is. Fejlesztettem ezáltal angol nyelvi és szakmai nyelvi készégüket, valamint újszerű probléma felvetést láttak. Rugalmasabban használták a képletekben szereplő jelrendszert.

Rendszeres kapcsolatot tartok egy floridai iskolanővérrel, aki 6. évfolyamos tanulókat tanít. Az ő unokaöccse a fizikus. Megkért arra, hogy pandémia időszak bezártsága miatt segítsek neki is újszerű élményeket biztosítani tanulói számára. Fizika speces tanulóink vállalkoztak arra, hogy angolul kísérleti bemutatót és a kísérletekhez fűződő szakszerű magyarázatot tartanak angolul a 6-os tanulóknak. A mintegy 30-40 perces közös bemutató rendkívül emlékezetes számunkra nagyon szépen sikerült.

 

 

 

 

Versenyek, versenyeredmények: 
 A Fizika Speces Tanulók indultak a korosztályuknak kiírt tradicionális fizika versenyen a Mikola Sándor versenyen. Rácz Ádám és Kiss Máté tanulók bejutottak a második fordulóba, mely a pandémia miatt egyúttal a döntő is lett. Szép eredményt értek el országos szinten.

Mohácsi Abigél TDK dolgozatot készített az elektromos autók várható környezeti hatásairól. A zsűri munkáját dicséretben részesítette, és a dolgozatát a természetvédelmi témahéten mindkét 10. osztályban társainak kiselőadás formában online tanórai keretben bemutatta.

Irány az űr országos versenyen Kiss Máté, Rácz Ádám és Laukó Levente tanulók jutottak be a második fordulóba. Teljesítményük dicséretet érdemelt.

 

Szeged, 2020. június 23.     Varga M. Dominika nővér szaktanár

2021. június 28.