Büszkeségeink

2023/2024

Okos Kupák eredményei - 2024.

Az Okos Kupák a tavaszi, az oktatási tárca által országosan meghirdetett témahetek kiemelt programjai – immár kilenc éve. Mind a kettő (PénzOkos és ZöldOkos Kupanemzetközi lett abban a tekintetben, hogy a környező magyar lakta, határon túli területek iskolái is nevezhettek idén. Részletek ...

A kategória összes híre

Boldog Gerhardinger Terézia-díj

„Amikor Téged a Boldogasszony Iskolanővérek végzős diákjai közül megtisztelünk a rendalapítónak emléket állító kitüntetéssel, elismerjük, hogy az itt töltött évek alatt kiemelkedő módon tettél tanúságot emberségről, keresztény értékekről. Boldog Terézia anyához hasonlóan latba vetetted képességeidet, tehetségedet a közösség javára, érzékenyen válaszoltál a környezetedben felmerülő szükségletekre, és életigenlő magatartásoddal hozzájárultál az otthonos, baráti légkör megteremtéséhez.”

Tanuló részére:

2023    Dabis Kinga Eszter, Babos Mária Luca

2022    Lázár Domonkos, Lajkó Bianka

2021    Fábián Berta, Dudás Szabolcs

2020    Keszeli Viola, Rónaszéki Bertalan

2019    Vilmos Etelka, Losonczi Gréta

2018    Kovács-Krassói Panna, Balla Noémi

2017    Noé Rebeka, Vilmos Réka

2016    Polyák Eszter, Zsolt Réka

2015    Velkey Nóra

2014    Balogh Boglárka, Velkey Réka, Olgyai Klára

Pedagógus részére - 2015-ben, a tartomány által alapított legmagasabb díj:

2022     Szegedi Ágnes

2018     Nagy Ágnes Virág 

2017     Némethné Benedek Gyöngyi, Dr. Szűcsné Kopasz Kinga

2016     Fogarasiné Pálvölgyi Márta tanítónő

2015     Himer Andrásné tanítónő

Tartományfőnöki dicséret

2023    Bába Máté, Gyuris Hanna, Janzsó Dávid Gábor, Kiss Máté, Noé Dominika, Rácz Ádám
             Tanács Rebeka, Tanács Sára, Varga Dávid

2022    Polyák Hanna, Koncz Máté, Keszeli Boróka, Tóth Luca, Kirsch Katalin Zsófia

2021    Bába Eszter, Cserháti Veronika, Kalocsai Nóra, Perényi Hajnalka, Váraljai Bori,

             Várnagy Anna Judit, Rusz Regő Levente

2020    Koncz Réka, Gál András, Vereczkey Villő, Karsai Anna Karolina

2019    Gyurcsik Máté, Vízhányó József, Tamaskó Zsolt

2018    Nádor Zea Afrika, Reisz József

2017    Faltum Fanni, Gellér Blanka, Papp Krisztina, Pálfai Anna

2016    Király Edit, Rácz Zsuzsanna

2014    Péter Zsanett, Szeles Ágnes

Karolina-díj

2004 óta azon végzős (8. vagy 12. évfolyamos) diákjaink kapnak Karolina-díjat, akik odaadó munkájukkal, közösségért végzett tevékenységükkel, kimagasló tanulmányi eredményükkel iskolánk jó hírét erősítették, és akiket a többi diák számára példaként mutathatunk. 

 

Általános Iskola

Gimnázium

2023   Laukó Levente (12.A), Kiss Dorottya (12.B)

2022

 

2021

2020

2019 

2018

Száka Zoé (8.b)

Bunford Péter Zsolt (8.c )

Babos Magdolna

Kocsis Ádám

Bella Gellért

 

Téglás Borbála (12.A), Soós Ottó (12.B)

 

Komáromi Lilla Ajnácska, Szűcs Gergely

Dabis Réka, Teodor Flóra

Piller Mimi,  Soós Judit

Kalocsai Veronika, Csizmazia Réka

2017

 

Kovács Judit, Mezey Anna, Németh Viktória

2016

Rosztóczy Csaba 

Berkeszi Abigél, Pataki Fanni

2015

 

János Beatrix, Pataki Bernadett

2014

Kapás Karola, Sipos Fanni Emma

Horváth Zsuzsanna, Lehoczki Lili, Flaisz Nóra

2013

Kadocsa Veronika

Ködmön Rita, Tornyai Dóra, Tóth Barbara, Szentgyörgyvári Laura, Pántya Bernadett

2012

Szalai Lujza, Márton Ágnes

Kaszper Blanka, Szántusz Noémi és Tombácz Dóra 

2011

Csontos Angelika, Papp Tibor, Jagri Ádám

 

2009

Polanek Evelin, Váradi Lilla

 

2008

Mihálffy Eszter

 

2006

Barta Borbála

 

2005

Németh Tibor, Mihálffy Orsolya

 

2004

Kálmán Annamária

 

Igazgatói dicsérő oklevél

2023   Szalkai Erika, Zvolenszki Lizett

2022   Székesi Marcell, Vikor Csilla, Fajka Emma, Kovács Klára, Batancs Donát, Szűcs Kata, Czagány Réka, Karsai Sára, Hornyák Andrej, Vass Viktória Luca, Gömöri Csenge, Meggyes Márton

2021    Borsos József, Tóth Jakab, Gubina Eszter, Halmai Brigitta, Nyári Ivett

2020    Andrócki Csenge, Zsivkovits Eszter, Perényi Enikő, Király Réka, Tóth Laura, Pergel Kata

2019    Sztathatosz Sebestyén, Szalai Dénes,  Szabó Nóra, Ótott Róza,  Tisóczki Melinda, Vikor Anna, Noé Benedek,  Tanács Patrik, Adamecz András 

2018    Futó Ágota, Kalmár Anett, Hegedűs Inez, Fejes Dominika

2017     Kósa Sára, Bene Viola, Kőröshegyi Viktória, Gyuránki Leonóra, Papp Teodóra

 

Aranykréta-díj

2022      Kissik Noémi

2019      Horváth Tamás

2018      Blahó Bence

2017       Olasz Csaba

2016       Bánné Dely Zsófia

2015       Kéri László

2014       Horváthné Hodács Zsuzsanna

Pro Karolina-díj

A 2015-ben Balogh Elemér és felesége, Ágnes valamint Gonda István és felesége, Éva által alapított díjat az a végzős diák kaphatja, aki megtestesíti mindazokat az erényeket, amelyet az iskola közösségében értékként jelenik meg.

2023    Mezey Zsuzsanna Mária

2022    Polyák Hanna

2021    Bába Eszter

2017    Noé Rebeka

2016    Polyák Eszter

2015    Velkey Nóra

Morus-díj

Egy közéleti-jellegű elismerés katolikus középiskolák diákjai számára. Azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatják, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, nyitottak a közéletiségre és emellett elkötelezett keresztények. Olyan tanulók jelölhetők Morus-díjra, akik kiemelkedően sokat tettek az iskolán belüli hallgatói közéletért. Ez megnyilvánulhat programok szervezésében, érdekképviseleti munkában, civil szervezeti tevékenységben, diák újságírásban, egyházi kapcsolatok elmélyítésében, lelki programok megvalósításában, közösségi fórumok és ünnepségek szervezésében, diákparlamenti munkában, vitaestek létrehozásában, helyi ügyek felkarolásában, az állampolgári ismeretek terjesztésében, illetve bármilyen más közösségépítő vagy közéleti tevékenységben.

A Morus-díj kuratóriuma, melynek elnöke Kiss-Rigó László püspök, tagjai pedig Blanckenstein Miklós pápai prelátus, Gábor Miklós, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom elnöke, Párdányi Miklós, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár, valamint Stágel Bence országgyűlési képviselő, az IKSZ elnöke.

2017  Vilmos Réka, Mezey Anna

2015  Velkey Nóra

2012  Kiss Tekla. Süli Suzanna 

Balogh Dorottya-díj

A fiatalon, külföldön elhunyt Balogh Dorottya életét és tudását az elnyomott, szenvedő gyermekek életkörülményeinek javítására szentelte.
Leánya emlékére édesapja alapítványt tett, s az alapítványi okiratban azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy az iskolanővérek tanítványai közül évente olyan végzős diákokat részesítsünk ebben a jutalomban, akik főleg humánus magatartásukkal, keresztény emberségükkel, mások gondja iránti fogékonyságukkal, segítőkészségükkel tűnnek ki társaik közül.

A tantestület évente a következő végzős diákoknak ítélte a jutalmat:

2012 Kiss Tekla és Balogh Réka
2011 Rutai Júlia és Balla Viktória
2010 Kiss Eszter, Szebellédi Nóra és Szebellédi Viktória
2008 Demus Orsolya és Erdei Anna
2006 Mayer Petra és Valaczka Ilona
2005 Szögi Szilvia és Horváth Georgina
2004
 
Rasztik Viktória és Lepár Lívia