Alapítónk emléknapja

1879. május 9-én hunyt el a Boldogasszony Iskolanővérek alapítója, Boldog M. Terézia Gerhardinger. Alapítónk égi születésnapja Rendünk egyik legjelentősebb ünnepnapja: https://www.iskolanoverek.hu/hirek/rendtartomany-hirei/alapitonk-emleknapja

Szeretettel és imával emlékezünk a szegedi közösség nevében.

"A higgadtság a szív nyugalma minden külső körülményben,... alapja a szív alázatossága és a szeretet, amely Isten jelenlétének eleven hitével bízik a Gondviselésben." Jézusról nevezett Boldog Terézia anya