Szülők

2022/2023 digitális országos mérések

A korábbi években az országos mérések (OKM. idegen nyelvi mérés) a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az idegen nyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálták papíralapú mérőeszközökkel. A rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, és a méréseket az érintett tanulóknak online felületen kell teljesíteniük. Tájékoztató a 2022/2023-as tanév feladatairól …