Beiskolázás

Tájékoztató az általános iskolába jelentkezéshez

Jelentkezés az 1. évfolyamra, átjelentkezés a 2-8.évfolyamra

 

Jelentkezés az 1. évfolyamra

Jelentkezési lap

Kedves Szülők!

Mielőtt a jelentkezési lapot kitöltik, kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztatót!

Iskolánk keresztény értékrenden alapuló iskola.
A jövő tanévben induló osztályaink egész napos, iskolaotthonos formában fognak
működni. Két tanító (tantárgyakat megosztva) látja el a tanítást és a délutánokat.

Fontos dátumok, programok:

Jelentkezési határidő: 2023. február 17.

Ismerkedő beszélgetés: későbbi időpontban tudunk tájékoztatást adni (valószínűleg 2023. március elején lesz)

Nyílt nap: 2023. február 14.

A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lapot 2023. február 17-ig kell leadni a
Karolina Iskola portáján, vagy levélben elküldeni az iskola címére.

(Karolina Általános Iskola 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76., Tel.: 06-62-420-248,
e-mail: titkarsag@karolinaiskola.hu, honlap: www.karolinaiskola.hu )

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz mellékeljék a plébánosi vagy a saját felekezetének megfelelő parókusi, lelkészi ajánlást!
 

Az ismerkedő beszélgetés pontos időpontjáról (óra, perc, terem száma) elektronikus
levélben kapnak értesítést, melyhez kérjük, hogy pontosan adják meg az e-mail
címüket.

 

Átjelentkezés az általános iskola 2-8. évfolyamaira

Jelentkezési lap 2-8. évfolyam