Hagyományok útján az európaiság felé - 2020-1-HU01-KA101-078556

A Hagyományok útján az európaiság felé KA1 Erasmus+ pályázat a szegedi Karolina Iskola jelen pályázata.

A Hagyományok útján az európaiság felé KA1 Erasmus+ pályázat a szegedi Karolina Iskola jelen pályázata. Intézményünk vezetése, keresztény értékrendje miatt is nagy hangsúlyt fektet az egész ember holisztikus nevelésére, értve ezalatt a szellemiség és az értelem együttes egészének növekedését. A Boldogasszony Iskolanővérek iskoláinak, majdnem egész világszerte, a kultúrák közötti átjárhatóság és a másik megismerése is nagyon fontos. Törekszünk arra, hogy saját intézményi hagyományainkat, értékrendünket európai kontextusba helyezzük, ezáltal reflektálva saját nevelői munkánkra. A sikeres motiválás, kompetenciafejlesztés csak pozitív, megerősítő légkörben tud megvalósulni, amelyhez a tanárok megújulására is szükség van. Két alapvető szükséglet, az egészében, intellektusban és szellemben egészséges diákok nevelése, valamint tudásvágyuk, új iránti fogékonyságuk élénkítése és tanulási módszereik megújítása a jelen pályázat fő célja.

A kurzusok elvégzése után kollégáink a 21. század leginnovatívabb tanulástechnikai módszereivel felvértezve újszerű, lendületes és fiatalos óravezetésre lesznek képesek, a gyakorlatokat átadják kollégáiknak, ezzel segítve a tanulási-tanítási folyamatot, valamint a vállalkozói kompetenciát is. Új kihívás a ma iskoláinak életében a jólléthez elengedhetetlen tanulói légkör, stressz- és konfliktus mentes osztályterem kialakítása, amiben a személyiség és csoport kohézió is fejlődik. A tanár-diák kapcsolat átalakul, a mediáció, a mindfulness, szoft készségek fejlesztésével a tanár a tanulást segítő, irányító szerepet kap, nem csak a tudás forrása lesz. A 23 kurzuson tanultakat pedagógusaink intézményünk minden egységében alkalmazzák, kollégáiknak továbbadják, aminek a tanulói motiváltság növekedése, a szociális érzékenység, vállalkozó képesség, kooperáció erősödése lesz az eredménye. Ez az egészséges szellemi és lelki egyensúly a tanulási eredmények javulásához, valamint az önbizalom növekedéshez vezet, ami a Karolina Iskola eredményes működésének alapja.

A támogatott projektek listája: ITT

Előző nyertes pályázatunk beszámolóit ITT olvashatják.

Korábbi évek anyagai és beszámolói: 

2016
2017
2018
2019