Fontos információk - 2021. április 19-től érvényes

Kedves Szülők!

Április 19-től az óvodásokat és az 1-4. évfolyam diákjait várjuk az intézménybe. A művészeti iskolában továbbra is online az oktatás, a hangszeres órák az iskolán kívüli délutáni időszakban (otthonról) a diákok/szülők és a tanárok időpont-egyeztetése alapján folytatódnak.

AZ 5-8. évfolyamosok számára az ügyeleti lehetőség továbbra is rendelkezésre áll, amelyet az ügyeleti napot megelőző munkanap 9.00 óráig lehet kérni az alábbi linken: ügyelet kérése

Az éthordós ebéd elvitelére a továbbiakban is van lehetőség, amelyet Demus Lászlóval kell egyeztetni legkésőbb 19-én 9.00 óráig az  karolina.etkeztetes@karolinaiskola.hu  címen.

Az intézményben április 19-től minden dolgozó és gyermek (kivétel óvodás) számára kötelező a maszk viselése nem csak a közösségi terekben, hanem az osztályteremben is.

Jelenléti tanítás április 19. - május 10. között az 1-4. évfolyamon:

Továbbra is kérjük a közösségre való különös figyelmet és a kicsit is gyanús tüneteket mutató vagy  a családtag vélt vagy már igazolt betegsége esetén is a gyermek otthon maradását.

Aki úgy gondolja, hogy nem engedi a gyermekét iskolába, azon családok számára az előző időszakhoz hasonlóan, kérelem beadásával lehetséges az igazolt hiányzással való távolmaradás. A kérelmet az osztályfőnökön keresztül az intézmény vezetőjéhez (honlapon megtalálható) kell beadni, amelyben leírja az indokait (betegség, idős szülő, egyéni érzékenység  stb). Az étkezést a szülőnek kell lemondania!! Kérelem a honlapon ITT érhető el.

Ennek alapján a 3 napot meghaladóan igazoltnak tekintjük a hiányzást és a gyermeket segítjük a tanulásban. A 250 órát meghaladó hiányzás azonban osztályozóvizsgát von maga után. Ennek követelményeit a szaktanároktól lehet megkapni.

A jelenléti oktatás mellett nem tudjuk a digitális oktatási formát biztosítani, a pótlások digitális megadásával segítjük a tanulást. Kérem, amennyiben az igazolt hiányzást választja, a továbbiakról a tanítókkal konzultáljon.

A jelenléti tanításban változtatásokat teszünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb találkozás legyen az osztálytársakon kívüliekkel, ill etve lehetősége legyen a szülőknek az eddigieknél korábban hazavinni a gyermeküket.

A jelenléti tanításban az alábbiak szerint működünk május 10-ig: 

  • minden osztály a saját termében tanul, lehetőleg csak az osztálytársakkal találkozik (nincs összevont csoport)
  • a tanítók (lehetőleg 2 vagy 3 fő) minden tantárgyat maguk tanítanak, és ehhez új órarendet készítenek (nincs áttanítás a másik osztályba) 
  • a tanítási órák csak délelőtt lesznek annak érdekében, hogy a szülők a gyermekeket minél hamarabb haza tudják vinni 
  • haza lehet vinni/engedni a gyermeket  14.00 órakor vagy 15.30 órakor, ill. a szokásos módon működő 16.00 -17.00 óra közötti udvari ügyeletből 
  • a tanítás 8.00-tól 14.00 óráig tart, amely idő alatt a házi feladatok nagy része is elkészül 
  • az osztályok 14.00 óráig biztosan külön lesznek 
  • 16.00 és 17.00 óra között biztosan összevont csoportokban tudjuk a felügyeletet ellátni 
  • szakköröket ebben az időszakban nem tartunk 
  • a tízórait és az ebédet az ebédlőben fogják a gyerekek elfogyasztani (egyidőben csak 4 csoport fog étkezni, egymástól jól elkülönítetten)

HÉTFŐN SZÜKSÉGES, HOGY A SZÜLŐK AZ ÜZENŐBEN RENDELKEZZENEK ARRÓL, HOGY A GYERMEKET MIKOR VISZIK HAZA: 14.00 ÓRA VAGY 15.30 VAGY 16.00 és 17.00 óra között. 

Szeged, 2021. április 16.                                                          Szegedi Ágnes főigazgató