A DTH Karolinás projektjei

A Digitális Témahét (https://digitalistemahet.hu/) az online oktatás ideje alatt sem maradt el! Lelkes diákjaink és tanáraik arra is vállalkoztak, elkészült anyagaikkal pályázzanak, közös munkáikat publikálják,

A tantárgyhoz és tanmenethez kapcsolódó órai követelményekhez történő kapcsolódáson túl, a szülőkkel való együttműködés új szintre emeléséről, új technológiák kipróbálásáról (chabot, teszt-weboldal, kérdőív), és használatáról szól Tóth Alexandra és tanítványai Vakon repülünk projektje. Hogyan hat a tanári munka a diákok iskolai életén keresztül a szülőkre, egy alsós és egy gimnazista csoport mindennapjaiban, digitális eszközöket felhasználva? Íme:

https://vakon-repulunk.webnode.hu/

 

Somorjai Karola és tanítványi Életrevalók Projektjükben egy az egész tanévet lefedő, felmenő rendszerben továbbadható kollégiumicsoportot foglalkoztató projekt valósítottak meg.

Vállalkozói környezetet szimuláltak és valódi pénzforgalmat bonyolító tevékenységeket végeztek a tanév során. Digitális eszközök segítségével, felnőtt mentorok, szakemberek és kollégiumi környezet keretében, egy nem gazdasági szakirányú intézményben! Íme:

https://eletrevalok-projekt7.webnode.hu/

 

Gratulálunk a megvalósításhoz és reméljük, hogy a megvalósítók sok-sok dicséretet kapnak majd a bírálóktól is.