Fogadóóra online

Kedves Szülők!

A fogadóóra időpontjára, 2021. december 10-re elkészültek az online Értekezletek linkjei, amelyek egy-egy pedagógushoz tartoznak. Az osztályfőnökök a napokban kiküldték a szülői levelező listákra az elérhetőségeket és egy rövid segédletet az online bejelentkezés menetéről.

 

Azokkal a pedagógusokkal, akik nem tartanak a megjelölt napon fogadóórát a https://www.karolinaiskola.hu/egysegeink/gimnazium/tanarok elérhetőségen megadott időpontban és módon veheti fel a kapcsolatot.

Az előzetesen lefoglalt időpontokban a pedagógusokat a csatolmányban leírtak szerint érhetik el.

FIGYELEM! Alább ezen az oldalon is megjelenítjük a pedagógusok elérhetőségeit.
Kérjük, ha bármilyen oknál fogva nem sikerül a kapcsolatfelvétel, jelezzenek e-mailben a pedagógusnak. Az érvényes e-mailek elérhetősége ITT.

 

pedagógus neve

tanított tantárgya

Fogadóóra értekezletének linkje

Ágó Mária

magyar nyelv és irodalom, történelem

ÁM-fogadóóra

Balogh Kinga

fizika

BK-fogadóóra

Bánné Dely Zsófia

német nyelv

BDZS-fogadóóra

Bányai Judit

kémia, biológia, természetismeret

BJ-fogadóóra

Bencsik Róbert

német nyelv, földrajz

nem tart fogadóórát

Bereczki Lajos

testnevelés, úszás

nem tart fogadóórát

Bognár Zsófia

magyar nyelv és irodalom

BZS-fogadóóra

Bradács Andrea

matematika

BA-fogadóóra

Budai Zsuzsanna

angol nyelv

BZS-fogadóóra

Coráné Molnár Ildikó

angol nyelv, média

nem tart fogadóórát

Csák Zsuzsanna

német nyelv

CSZS-fogadóóra

Csanádi Anikó

matematika

CSA-fogadóóra

Csanki-Balogh Emese

informatika, digitális kultúra

CSBE-fogadóóra

Csányi Judit

magyar nyelv és irodalom, hittan

CSJ-fogadóóra

Diószeghy Andrea

angol nyelv

nem tart fogadóórát

Domokos Márta

kémia, természetismeret

DM-fogadóóra

Hajdúné Vörös Eszter

olasz nyelv

HVE-fogadóóra

Erős Katalin M. Renáta

történelem

nem tart fogadóórát

Falcione Sarolta

rajz, művészettörténet

FS-fogadóóra

Fodorné Kelemen Ágnes

magyar nyelv és irodalom

FKÁ-fogadóóra

Gellén-Kunos Margit

testnevelés

GKM-fogadóóra

Horváth-Kulik Szilvia

magyar nyelv és irodalom

KSZ-fogadóóra

Horváthné Hodács Zsuzsanna

angol nyelv

HHZS-fogadóóra

Horváth Tamás

matematika

nem tart fogadóórát

Horváth Tibor

matematika, informatika

HT-fogadóóra

Kéri László

földrajz

KL-fogadóóra

Kiss Ágostonné

magyar nyelv és irodalom, történelem

KÁ-fogadóóra

Kissik Noémi

francia nyelv

KN-fogadóóra

Kisvárdainé Dusa Mária

matematika, informatika, hon és népismeret

KDM-fogadóóra

Kocsisné Drobni Erika

angol nyelv, német nyelv

KDE-fogadóóra

Kohári György

kémia

KGY-fogadóóra

Komáromi Miklós

hittan

KM-fogadóóra

Korom Tamás

testnevelés, úszás

nem tart fogadóórát

Kószó Kristóf

hittan

KK-fogadóóra

Kozma Júlia

német nyelv

KJ-fogadóóra

Kulácska Anna

magyar nyelv és irodalom

KA-fogadóóra

Lázár Tamás

ének-zene

LT-fogadóóra

Lepár Lívia

technika

LL-fogadóóra

Magyaros Rita M. Veronika

hittan

MR-fogadóóra

Makai M. Csilla

angol nyelv

MMCS-fogadóóra

Mezeyné Szatmári Tímea

történelem

MSZT-fogadóóra

Molnár Katalin

biológia, kémia

MK-fogadóóra

Móser Anna

német nyelv. angol nyelv

MA-fogadóóra

Nagy-Bálint Dóra

angol nyelv

nem tart fogadóórát

Olasz Csaba

testnevelés, hittan

OCS-fogadóóra

Páll Bence

testnevelés

nem tart fogadóórát

Pappné Simor Kinga

angol nyelv

PSK-fogadóóra

Szabó Mária

magyar nyelv és irodalom

SZM-fogadóóra

Szegedi Ágnes

ének-zene

nem tart fogadóórát

Szűcsné Kopasz Kinga

technika, hon és népismeret

nem tart fogadóórát

Szűcs Péter

történelem

SZP-fogadóóra

Szűcsné Terhes-Kis Gabriella

matematika

SZTKG-fogadóóra

Tarczal-Márta Edit

matematika, informatika

TME-fogadóóra

Tóthné Zombori Györgyi

angol nyelv

TZGY-fogadóóra

Tráserné Horváth Annamária

matematika, digitális kultúra

THA - fogadóóra

Ungor Noémi

természetismeret, biológia

UN-fogadóóra

Varga Beáta M. Dominika

fizika

VBMD-fogadóóra

Zölei-Szénási Ráhel

fizika

ZSZR-fogadóóra

Zsolt Réka

angol nyelv

ZSR-fogadóóra