Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Óvoda‎ > ‎

Bemutatkozás



Óvodánk a Karolina Iskolához tartozó nevelési intézmény.

Öt csoportunkban 10 óvodapedagógus és 5 szakképzett dajka segíti a munkát. Két nagycsoportunk az iskola épületében kialakított csoportszobában helyezkedik el.

Óvodánkhoz nagy, zárt udvar tartozik, melyen hatalmas, árnyékot adó fák, folyamatosan nyíló virágok árasztanak sajátos hangulatot.
Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet.


Célunk:
 • A gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének segítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori sajátosságok figyelembevételével.
 • A jó szokások s a gyermeki műveltség megalapozása, a játék mint elsődleges s meghatározó tevékenység keretén belül.
 • Megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra, s az abban végbemenő változásokra.
 • A 3-7 éves gyermeket képessé tenni a hit befogadására.


Gyermekképünk:

Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő, önmagát mérsékelni tudó, másokat elfogad, együttműködő.



Feladatunk:

Az óvodás korú gyermek életkori sajátosságaira építve az egész napot áthatja a keresztény lelkiség.
Pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (szeretet, becsületesség, őszinteség, igazmondás stb.)
Figyelmet fordítunk:
 • A személyes bánásmódra.
 • A gyermeki kíváncsiság kielégítésére.
 • A másság elfogadására.
 • A tehetséges gyermek fejlesztésére.
 • A hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére.


Pedagógiai elvünk:

Érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben a másság elfogadására nevelő, élménygazdag mindennapok megteremtése.



Óvodánk speciális szolgáltatásai:

Zene-ovi: A nagycsoportosok zenei előkészítésben részesülnek, a szülők kérésére, a nevelési időn túl.

Színház: Óvodánknak megállapodása van a Truffaldino Bábszínházzal, akik eljönnek hozzánk előadásokat tartani. Ezen kívül nagycsoportosaink látogatják a Nagyszínház gyermek-előadásait.

Néptánc: szülők kérésére, nevelési időn túl lehetősége van a gyermeknek játékos táncmozdulatok elsajátítására, néptánc alapjainak megismerésére.

Úszás: Nagycsoportos gyermekek részére lehetőség van vízhez szoktatásra, az úszás alapjainak elsajátítására.

Hitre nevelés: Átszövi az óvoda egész életét, mindennapos lelki beszélgetés (gyertyagyújtás), étkezés előtti és utáni imádság, templomlátogatások, délutáni pihenés előtti ima. Ünnepekhez kötődő közös szentmisék a családokkal.



A jelentkezés módja:

Óvodánk saját jelentkezési lapján, amely beszerezhető az iskola portáján, az óvodában vagy az intézmény honlapjáról az aktuális időszakban. A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az iskola portájára, vagy az óvodába visszajuttatni. További információkat a jelentkezésről a Beiratkozás menüben talál.

Az óvodába azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a szülei érdeklődnek a keresztény szellemű nevelés iránt. A felvételkor előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik plébániai ajánlást hoznak, vagy testvérük szintén a Karolinába jár, illetve szülőjük intézményünkben dolgozik.

Óvoda hírei

 • Óvodai szakmai nap „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” Mt 3,3  Téma: Dramatikus játék, mint a hitre nevelés eszköze, valamint              Az „idegrendszert érlelő” mozgásfejlesztés a gyakorlatban  Időpont: 2017. április 4.  Helyszín:  Karolina ...
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. ápr. 28. 2:24
 • Óvodai beíratás a 2017/2018-as nevelési évre Időpontjai voltak: 2017. április 24. hétfő 8.00-17.00 2017. április 25. kedd 8.00-17.00 A beíratáshoz szükséges dokumentumok listája és az egyéb tudnivalók az alábbi csatolt ...
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. ápr. 27. 4:54
 • Óvodai nyílt nap Óvodába hívogató, nyílt napot tartottunk 2017. március 7-én kedden az érdeklődő szülőknek.
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. márc. 7. 1:13
 • JELENTKEZÉSI LAP AZ ÓVODÁBA A 2017/2018-AS ÉVRE A jelentkezési lap innen letölthető: Leadási határidő: 2017. március 14.
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. márc. 16. 1:17
 • Szülői kérdőív az óvoda-iskola átmenetről óvodás szülőknek Kedves Szülő! Ha Önnek óvodás gyermeke van és ebbe az intézménybe jár, lehetősége van, hogy véleményt alkosson a gyermeke óvoda-iskola átmenettel kapcsolatos gondolatairól egy 10 percet igénybe vevő anonim ...
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2016. nov. 10. 3:43
1 - 5 bejegyzés látható (összesen 7 van). További elemek »

Comments