Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Óvoda‎ > ‎

BemutatkozásÓvodánk a Karolina Iskolához tartozó nevelési intézmény.

Öt csoportunkban 10 óvodapedagógus és 5 szakképzett dajka segíti a munkát. Két nagycsoportunk az iskola épületében kialakított csoportszobában helyezkedik el.

Óvodánkhoz nagy, zárt udvar tartozik, melyen hatalmas, árnyékot adó fák, folyamatosan nyíló virágok árasztanak sajátos hangulatot.
Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet.


Célunk:
 • A gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének segítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori sajátosságok figyelembevételével.
 • A jó szokások s a gyermeki műveltség megalapozása, a játék mint elsődleges s meghatározó tevékenység keretén belül.
 • Megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra, s az abban végbemenő változásokra.
 • A 3-7 éves gyermeket képessé tenni a hit befogadására.


Gyermekképünk:

Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő, önmagát mérsékelni tudó, másokat elfogad, együttműködő.Feladatunk:

Az óvodás korú gyermek életkori sajátosságaira építve az egész napot áthatja a keresztény lelkiség.
Pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (szeretet, becsületesség, őszinteség, igazmondás stb.)
Figyelmet fordítunk:
 • A személyes bánásmódra.
 • A gyermeki kíváncsiság kielégítésére.
 • A másság elfogadására.
 • A tehetséges gyermek fejlesztésére.
 • A hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére.


Pedagógiai elvünk:

Érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben a másság elfogadására nevelő, élménygazdag mindennapok megteremtése.Óvodánk speciális szolgáltatásai:

Zene-ovi: A nagycsoportosok zenei előkészítésben részesülnek, a szülők kérésére, a nevelési időn túl.

Színház: Óvodánknak megállapodása van a Truffaldino Bábszínházzal, akik eljönnek hozzánk előadásokat tartani. Ezen kívül nagycsoportosaink látogatják a Nagyszínház gyermek-előadásait.

Néptánc: szülők kérésére, nevelési időn túl lehetősége van a gyermeknek játékos táncmozdulatok elsajátítására, néptánc alapjainak megismerésére.

Úszás: Nagycsoportos gyermekek részére lehetőség van vízhez szoktatásra, az úszás alapjainak elsajátítására.

Hitre nevelés: Átszövi az óvoda egész életét, mindennapos lelki beszélgetés (gyertyagyújtás), étkezés előtti és utáni imádság, templomlátogatások, délutáni pihenés előtti ima. Ünnepekhez kötődő közös szentmisék a családokkal.A jelentkezés módja:

Óvodánk saját jelentkezési lapján, amely beszerezhető az iskola portáján, az óvodában vagy az intézmény honlapjáról az aktuális időszakban. A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az iskola portájára, vagy az óvodába visszajuttatni. További információkat a jelentkezésről a Beiratkozás menüben talál.

Az óvodába azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a szülei érdeklődnek a keresztény szellemű nevelés iránt. A felvételkor előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik plébániai ajánlást hoznak, vagy testvérük szintén a Karolinába jár, illetve szülőjük intézményünkben dolgozik.

Óvoda hírei

 • KÖZLEMÉNY az óvodai beiratkozásról
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. márc. 22. 3:36
 • Városi ovis népdaléneklési verseny Óvodások énekeltek a Karolinában A szegedi Karolina Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és a Szeged Városi Kórusegyesület népdaléneklési versenyt  rendezett a város nagycsoportos óvodásainak 2018. november 8-án. A város 2 ...
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2018. nov. 21. 0:17
 • Jelentkezési lap a Karolina Óvodába a 2019/2020-as évre A jelentkezési lapot 2019. március 14-ig az óvodában kell leadni. A lap innen letölthető: 
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. febr. 14. 1:56
 • Óvodába hívogató Idén is vártuk óvodánkba a leendő ovisokat a szülőkkel együtt 2018. március 7-én egy vidám délelőttre. 
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2018. márc. 7. 1:10
 • Játszóház és játszódélutánok nagycsoportos ovisoknak Idén is sok játékkal, mesével, zenével, vidámsággal vártuk a Karolina Általános Iskola játszóházába és játszódélutánjaira a nagycsoportos ovisoknak! 
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2018. jan. 29. 0:09
1 - 5 bejegyzés látható (összesen 6 van). További elemek »

Comments