Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Művészeti iskola‎ > ‎

Tanulmányi segédanyagok


A hangszer – és eszközhasználat fogalma:

A művészetoktatáshoz tartozó tantermek, felszerelések, eszközök javítása, karbantartása, új eszközök, hangszerek, festékpatron, fénymásolópapír vásárlása, fénymásoló karbantartás, jelmez és díszlet anyagok, képzőművészeti tárgyak alapanyagai, művészeti versenyeken való részvétel támogatása, (nevezési díj, útiköltség, szállás és étkezési költségek, korrepetíció a verseny alatt)


Kapcsolattartási formáink:

A művészeti iskola vezetőjének és tanárainak a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartása fontos tényező a gyermekek oktatásában, nevelésében.  Az eredményesség elérése érdekében nélkülözhetetlen a szülők és tanárok közötti vélemény- és információcsere. Találkozásaik részben szervezettek: szülői értekezlet és fogadóóra, szülői kérdőívek, üzenő füzet, tájékoztató füzet, nyílt nap, hangszeres bemutatók és hívogatók, e-mail, az iskola honlapján keresztül), másrészt rugalmasan alkalmazkodnak a felek igényeihez: telefon- és személyes beszélgetések.

A tájékoztató füzet vezetése mellett a szülők a tanulmányi előmenetel során félévente tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről. Szívesen látjuk tanulóink családtagjait, barátait a rendezvényeink alkalmából, kiemelkedően a félévi vizsgabemutatón, tanszaki hangversenyeken, a dráma tanszak előadásain, a képző- és kézművesek kiállításain, valamint az intézmény hagyományos hangversenyein.


A vizsgák és szabályaik:

A tanév folyamán minden művészeti iskolai tanulónak két alkalommal kell vizsgát tennie. Félévkor, mely nyilvános és hangverseny jellegű, és év végén, mely zártkörű, és vizsgabizottság előtt zajlik.

Az év végi vizsgán – szükség esetén – megengedett a kottából való játék, kivétel a zongora tanszakon.

Fúvós és vonós tanszakokon 3 darab eljátszását kérjük:

 - 1 zongorakíséretes darab 

 - 1 kamaradarab

 - 1 szabadon választott darab

Alsóbb évfolyamokon megengedett 4 darab játéka.

Gitár tanszakon zongorakíséretes helyett etűd játék.

Kézműves és grafika szakon a diák az év végén 3 munkáját adja le. Bizottság előtt beszámol róluk, és egyet részletesen bemutat.  


A művészetiskolai jelentkezések és befizetések folyamata:

I. A kiselőképzőbe (általános iskola 1. osztály):

Jelentkezés: szeptember első két hetében

Befizetés: Szeptember vége

 

II. Felsőbb évfolyamra:

Az első félév befizetése és jelentkezés, jelentkezési lappal: májusban, illetve szeptemberben
Második félév befizetés: őszi szünet után

Esélyegyenlőségi kedvezmények: Nagy létszámú, illetve távoli művészeti versenyre való jelentkezéskor a költségek egy részét az intézmény, a fennmaradó részt a versenyző családja vállalja át.


A tanulók jutalmazási kategóriái:

I. Házi verseny kategóriák:

- dicséret

- nívódíj

- kiemelt nívódíj

- közönség díj

- zsűri különdíj

 

II. Év végi kategóriák:

- kiemelkedő szorgalmáért

- a Karolinában, ……………. versenyen való szerepléséért

- városi versenyen való fellépéséért

- megyei versenyen való fellépéséért 


Hagyományos művészetiskolai hangversenyek, kiállítások, vizsgaelőadások:

- Október 1. A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából rendezett művésztanári hangverseny – jótékonysági adománygyűjtő koncert.
- Őszi növendék hangverseny
- Tanszaki hangversenyek
- Kórusok  karácsonya hangverseny
- Általános iskolai lelki napon való növendék hangverseny
- Félévi képzőművészeti kiállítás
- Farsangi hangversenyek
- Kamarazenei délután (2 korcsoport)
- Tavaszi növendék hangverseny
- Érettségizők búcsú hangversenye
- Hangszerbemutató koncert, beszélgető formában a MAJÁLISON

- Év végi képzőművészeti vizsga és kiállítás
- Évzáró hangverseny és bizonyítványosztás


A hangszerválasztás menetének lehetőségei:

- Előképzős szolfézsórán hangszeres tanárokat hívunk bemutatóra

- A Karolinás majálison hangszerbemutatóra és személyes beszélgetésre várjuk a szülőket és a gyerekeket

- Hagyományos művészeti iskolai hangversenyen és kiállításon, szülők és diákok hallgatóságként betekintést nyerhetnek a tanár és diák közös munkájáról

- Személyes találkozással művészeti tanár – diák és szülő között

- A honlapunkon figyelemmel kísérhetik művészeti iskolánk mindennapi életét: a hangszeres és csoportos órák menetét

- A hangszerválasztás véglegesítése a júniusi befizetéskor, jelentkezési lappal történik.


Hiányzások:

A gyermek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában értesítjük a szülőket.


Kamarazene:

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.
A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el.
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális szólamokból álló együttes.
A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható.
A kamarazene (főtárgy) csoportlétszáma: minimum 2 fő

Művészeti iskola hírei

 • Koncert az Idősek Otthonában 2017. december 6-án az Eszperantó utcai Idősek Otthonában lépett fel kis fuvolás trióm: Kopniczky Emma, Pálföldi Csenge és Varga Máté. A jó hangulatú karácsonyi ünnepségen az idősek együtt dúdolták ...
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. dec. 8. 5:36
 • 2017. félévi hangversenyek Dátum Kápolna Terézia terem Kishangverseny terem december 1. péntek tanár: Tóth Györgyi     I. alkalom hangszer: furulya, oboa próba: 15.00 koncert: 16.00  december 5. kedd tanár: Szrnkáné Deme Irén ...
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. dec. 6. 1:28
 • Hangverseny Az Ifjú Zenebarátok Világnapja alkalmából művészeti iskolánk kezdő hangszeres növendékei és tanárai bemutatkozó hangversenyt adtak a Terézia teremben 2017. november 23-án. 
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. nov. 24. 6:02
 • Megyei Egyházi Népénekverseny eredménye 2017. november 15-én VIII. alkalommal tartották meg Szentesen az Egyházi Népénekversenyt. Az idén 11 egyházi iskola 90 tanulója, 3 korcsoportban, szólóének és 2 fős páros ének kategóriában mérettette meg ...
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. nov. 20. 4:01
 • A Zene Világnapja 2017. október 1. A zene világnapja. Ebben az évben néhány újítással szerettük volna még közelebb hozni a klasszikus zenét a diákokhoz, kollégákhoz, szülőkhöz. Október 2-án hétfőn reggel az iskola ...
  Létrehozta: Brigitta Szunyi, 2017. okt. 12. 3:22
1 - 5 bejegyzés látható (összesen 6 van). További elemek »

Comments