Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Művészeti iskola‎ > ‎

Tanulmányi segédanyagok


A hangszer – és eszközhasználat fogalma:

A művészetoktatáshoz tartozó tantermek, felszerelések, eszközök javítása, karbantartása, új eszközök, hangszerek, festékpatron, fénymásolópapír vásárlása, fénymásoló karbantartás, jelmez és díszlet anyagok, képzőművészeti tárgyak alapanyagai, művészeti versenyeken való részvétel támogatása, (nevezési díj, útiköltség, szállás és étkezési költségek, korrepetíció a verseny alatt)


Kapcsolattartási formáink:

A művészeti iskola vezetőjének és tanárainak a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartása fontos tényező a gyermekek oktatásában, nevelésében.  Az eredményesség elérése érdekében nélkülözhetetlen a szülők és tanárok közötti vélemény- és információcsere. Találkozásaik részben szervezettek: szülői értekezlet és fogadóóra, szülői kérdőívek, üzenő füzet, tájékoztató füzet, nyílt nap, hangszeres bemutatók és hívogatók, e-mail, az iskola honlapján keresztül), másrészt rugalmasan alkalmazkodnak a felek igényeihez: telefon- és személyes beszélgetések.

A tájékoztató füzet vezetése mellett a szülők a tanulmányi előmenetel során félévente tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről. Szívesen látjuk tanulóink családtagjait, barátait a rendezvényeink alkalmából, kiemelkedően a félévi vizsgabemutatón, tanszaki hangversenyeken, a dráma tanszak előadásain, a képző- és kézművesek kiállításain, valamint az intézmény hagyományos hangversenyein.


A vizsgák és szabályaik:

A tanév folyamán minden művészeti iskolai tanulónak két alkalommal kell vizsgát tennie. Félévkor, mely nyilvános és hangverseny jellegű, és év végén, mely zártkörű, és vizsgabizottság előtt zajlik.

Az év végi vizsgán – szükség esetén – megengedett a kottából való játék, kivétel a zongora tanszakon.

Fúvós és vonós tanszakokon 3 darab eljátszását kérjük:

 - 1 zongorakíséretes darab 

 - 1 kamaradarab

 - 1 szabadon választott darab

Alsóbb évfolyamokon megengedett 4 darab játéka.

Gitár tanszakon zongorakíséretes helyett etűd játék.

Kézműves és grafika szakon a diák az év végén 3 munkáját adja le. Bizottság előtt beszámol róluk, és egyet részletesen bemutat.  


A művészetiskolai jelentkezések és befizetések folyamata:

I. A kiselőképzőbe (általános iskola 1. osztály):

Jelentkezés: szeptember első két hetében

Befizetés: Szeptember vége

 

II. Felsőbb évfolyamra:

Az első félév befizetése és jelentkezés, jelentkezési lappal: májusban, illetve szeptemberben
Második félév befizetés: őszi szünet után

Esélyegyenlőségi kedvezmények: Nagy létszámú, illetve távoli művészeti versenyre való jelentkezéskor a költségek egy részét az intézmény, a fennmaradó részt a versenyző családja vállalja át.


A tanulók jutalmazási kategóriái:

I. Házi verseny kategóriák:

- dicséret

- nívódíj

- kiemelt nívódíj

- közönség díj

- zsűri különdíj

 

II. Év végi kategóriák:

- kiemelkedő szorgalmáért

- a Karolinában, ……………. versenyen való szerepléséért

- városi versenyen való fellépéséért

- megyei versenyen való fellépéséért 


Hagyományos művészetiskolai hangversenyek, kiállítások, vizsgaelőadások:

- Október 1. A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából rendezett művésztanári hangverseny – jótékonysági adománygyűjtő koncert.
- Őszi növendék hangverseny
- Tanszaki hangversenyek
- Kórusok  karácsonya hangverseny
- Általános iskolai lelki napon való növendék hangverseny
- Félévi képzőművészeti kiállítás
- Farsangi hangversenyek
- Kamarazenei délután (2 korcsoport)
- Tavaszi növendék hangverseny
- Érettségizők búcsú hangversenye
- Hangszerbemutató koncert, beszélgető formában a MAJÁLISON

- Év végi képzőművészeti vizsga és kiállítás
- Évzáró hangverseny és bizonyítványosztás


A hangszerválasztás menetének lehetőségei:

- Előképzős szolfézsórán hangszeres tanárokat hívunk bemutatóra

- A Karolinás majálison hangszerbemutatóra és személyes beszélgetésre várjuk a szülőket és a gyerekeket

- Hagyományos művészeti iskolai hangversenyen és kiállításon, szülők és diákok hallgatóságként betekintést nyerhetnek a tanár és diák közös munkájáról

- Személyes találkozással művészeti tanár – diák és szülő között

- A honlapunkon figyelemmel kísérhetik művészeti iskolánk mindennapi életét: a hangszeres és csoportos órák menetét

- A hangszerválasztás véglegesítése a júniusi befizetéskor, jelentkezési lappal történik.


Hiányzások:

A gyermek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában értesítjük a szülőket.


Kamarazene:

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.
A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el.
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális szólamokból álló együttes.
A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható.
A kamarazene (főtárgy) csoportlétszáma: minimum 2 fő

Művészeti iskola hírei

 • Jelentkezés és Befizetés a Karolina Művészeti Iskola 2019/2020. tanévére
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. máj. 30. 23:09
 • Év végi záróvizsga Az év végi vizsga ZÁRTKÖRŰ, csak a zenetanárok lehetnek jelen.A vizsgával kapcsolatos dokumentumok:
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. máj. 9. 5:27
 • Versenyeredmények a Karolina Zeneiskolában 1. 2019. március 6.  XXIX. Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozót Dicséretben részesült Berec Vanda 5.c.Rózsa Anna 5.A. (fuvola duó) Felkészítő tanáruk Szrnkáné Deme Irén   Nívódíjat kaptak Szűcs Kata ...
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. márc. 13. 3:15
 • Gitárverseny 2019 április 11-12 Karolina Művészeti Iskola nemzetközi gitárversenyt hirdet, melynek megrendezése 2019 április 11-12-én lesz a szegedi KatHáz-ban (6720 Szeged, Dugonics tér 12.)A gitárverseny pontszámai itt érhetők elA ...
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2019. ápr. 18. 22:36
 • Karolina Művészeti Iskolás hangverseny Szeretettel hívjuk Önöket, erre az évenkénti megrendezésre kerülő Karolina Művészeti Iskolás hangversenyre, az Ifjú Zenebarátok Világnapján! A fellépők azok a legfiatalabb növendékeink - ifjú zenebarátaink lesznek, akik szeptember 10-től vehettek ...
  Létrehozta: Gábor Szélpál, 2018. dec. 4. 1:18
1 - 5 bejegyzés látható (összesen 21 van). További elemek »

Comments