Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Gimnázium‎ > ‎Beiskolázás‎ > ‎

8 évfolyamos gimnáziumi képzés

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2018/2019-ES TANÉVRE

Intézményünk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációja (SSND). Felelősséggel választjuk nevelési mottóként az iskolanővérek Szabályának következő mondatát:

„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.”

Gimnáziumunkba olyan fiúk és lányok jelentkezését várjuk, akik:

  • nyitottak a keresztény értékrendre,
  • szeretnének alapos tudást szerezni és jól felkészülni az érettségi-felvételi vizsgákra,
  • szeretnék fejleszteni idegen nyelvtudásukat több nyelvből is,
  • szeretnének egy összetartó közösség tagjai lenni,
  • érzékenyek társadalmi kérdések iránt, nyitott polgárai kívánnak lenni Magyarországnak és Európának,
  • nyitottak a társadalom problémáira, azokra aktívan reflektálni képesek.

Arra törekszünk, hogy iskolánkban a diákok személyisége egyre harmonikusabb és teljesebb legyen, ezért az értelmi képzés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a lelki, érzelmi, akarati és esztétikai nevelésre, valamint a manuális készségek és a mozgáskultúra fejlesztésére is. Alapelképzelésünk a teljes személyiség fejlesztése, ezért a művészeti oktatás iskolánkban intézményi keretek között zajlik (zene, dráma, és képzőművészeti tanszakokon).NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS:

Tanulmányi terület belső kódja: 0001

A gimnázium OM azonosítója: 040365


Jellemzője:

Tantervi programunk középpontjában a tehetséggondozás áll. Azoknak a fiúknak és lányoknak kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni, akik az intenzívebb szellemi munkára képesek és arra vállalkoznak is.

Az első szakaszban (5-6. évfolyamon) az alapvető készségek, képességek fejlesztése kap nagy hangsúlyt: az anyanyelvi, logikai (matematikai) és idegen nyelvi oktatás, valamint tanulásmódszertan.

A második szakasz (7-9. évfolyam) legfontosabb feladata, hogy bevezesse a tanulókat a tantárgyak által megalapozott tudományos ismeretekbe, és felismertesse, valamint megalapozza az egyéni tehetségterületeket, előkészítse a későbbi specializációt. Ebben a szakaszban megkezdődik egy második idegen nyelv tanulására.

A harmadik szakasz (10-12. évfolyam) kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra, s ezzel párhuzamosan szintetizálja a korábban megszerzett tudásanyagot. Az emelt szintű képzést egyéni tanulmányi utak (tantárgyi specializációk) kialakításával kívánjuk megvalósítani. A választható specializációk a biológia, kémia, fizika, történelem, magyar irodalom és nyelvtan informatika valamint idegen nyelv tantárgyak.

Idegen nyelvek oktatása: 5.-10. évfolyamon angol és német nyelvet (első idegen nyelvet), 9.-10. évfolyamon angol, német, francia, olasz nyelvet (második idegen nyelvet) emelt óraszámban tanulnak a diákok. 10. évfolyamtól idegen nyelvből is választható specializáció.

 

Jelentkezés:

§  a központi (magyar nyelv és matematika) írásbeli felvételi vizsgákra 2017. december 8-ig.

§  a jogszabályban rögzítettek szerint központi jelentkezési lapon és az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető külön jelentkezési lapon 2018. február 19-ig.

 

Felvételi:

Központi írásbeli felvételi (magyar nyelvből és matematikából): 2018. január 20. 10 óra

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülője előzetes jelzése alapján a közoktatási törvényben meghatározott módon biztosítjuk /értékelés, felkészülési idő, stb./.

Szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési és idegen nyelvi kompetenciájáról, valamint vallási és motivációs hátteréről.

Időpont: 2018. február 23. (péntek), 2018. február 24. (szombat), 2018. február 27. (kedd) (későbbi beosztás alapján)

Helyszín: Karolina Gimnázium (6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.)

 

Értékelés:

A rangsorolás az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%), a tanulmányi eredmény (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezet, idegen nyelv 4. évfolyam félévi eredmény) (25%), szóbeli meghallgatás (25%) alapján történik.

Amennyiben a jelentkező a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján mentesül a megadott tantárgyak bármelyikének értékelése, minősítése alól, helyette másik elméleti tantárgy érdemjegyét választhatja.

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2018. március 14-től.

A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2018. április 27-ig.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani.

A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.

Nyílt nap:    - nyílt órák: 2017. november 19. (csütörtök) 9 órától,

                        - iskolai tájékoztatók: 2017. november 17. (csütörtök) 17 órától, 2018. január. 20. (szombat) 10 órától


Bemutató a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésről.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Szegedi Ágnes főigazgató, e-mail: szegedi.agnes [kukac] karolinaiskola.hu,
Horváthné Hodács Zsuzsanna gimnáziumvezető igazgatóhelyettes, e-mail: hodacszs[kukac]karolinaiskola.hu
Erős Katalin M. Renáta kollégiumvezető igazgatóhelyettes, e-mail: renatanover[kukac]gmail.com,   

Cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76. 
Tel.: (62) 420-248; fax: (62) 420-918
Honlap: www.karolinaiskola.hu


Comments