Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Gimnázium‎ > ‎Beiskolázás‎ > ‎

6 évfolyamos gimnáziumi képzés

A 2014/2015-ös tanévben utoljára indítottuk gimnáziumunkban a koedukált hat évfolyamos képzést, amelynek tantervi programjának középpontjában a tehetséggondozás áll. 

Azoknak a gyerekeknek, fiúknak és lányoknak, kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni, akik az intenzívebb szellemi munkára alkalmasak és arra vállalkoznak is. A hat évfolyamos képzés megbízható, alapos felkészültséget nyújtó képzési forma. Eredményközpontú, kiemelkedő teljesítményekre ösztönző értékelési rendszerrel, tehetségfejlesztő, tehetséggondozó szemlélettel tanítjuk diákjainkat. Fontosnak tartjuk a képességek kibontakozását. Céljainkat megfelelő munkafegyelem elfogadtatásával szeretnénk elérni.

A hatéves képzési egység két jól elkülöníthető, de összefüggő, szervesen egymásra épülő szakaszra tagolható: 7-8-9. osztályban a tehetség felismerő és 10-11-12. osztályban a tehetség kibontakoztató, fejlesztő szakaszra.

1. szakasz: 7-9. évfolyam

A tehetség felismerő szakasz legfontosabb feladata, hogy bevezesse a tanulókat a tantárgyak által megalapozott tudományos ismeretekbe, és felismertesse, valamint megalapozza az egyéni tehetségterületeket, előkészítse a későbbi specializációt. Ebben a szakaszban lehetőség nyílik egy második idegen nyelv tanulására.

2. szakasz: 10-12. évfolyam

A tehetség kibontakoztató szakasz kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra, s ezzel párhuzamosan szintetizálja a korábban megszerzett tudásanyagot. Az emelt szintű képzést nem tagozat formájában, hanem úgynevezett egyéni tanulmányi utak kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ez lehetővé teszi, hogy egy osztályon belül több fajta, akár egymástól eltérő tanulmányi területeken is magas szintű képzésben részesüljenek diákjaink.

Képzésünk alapja az emelt szintű nyelvoktatás kiegészítve a természettudományos és humán/ társadalomtudományos ismeretekkel.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az oktatói munka mellett továbbra is legalább olyan nagy figyelmet fordítunk a nevelésre, mint ez idáig. Alapvető célunk, hogy a tőlünk kikerülő diákok magukért, társaikért és környezetükért felelősséget vállaló, tudatos és teljes személyiségekké váljanak, akiken keresztül megmutatkozik Isten teremtő munkája, tevékeny szeretete.

Comments