Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Gimnázium‎ > ‎Beiskolázás‎ > ‎

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2018/2019-ES TANÉVRE

Intézményünk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációja (SSND). Felelősséggel választjuk nevelési mottóként az iskolanővérek Szabályának következő mondatát:

„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.”

Gimnáziumunkba olyan fiúk és lányok jelentkezését várjuk, akik:

  • nyitottak a keresztény értékrendre,
  • szeretnének alapos tudást szerezni és jól felkészülni az érettségi-felvételi vizsgákra,
  • szeretnék fejleszteni idegen nyelvtudásukat több nyelvből is,
  • szeretnének egy összetartó közösség tagjai lenni,
  • érzékenyek társadalmi kérdések iránt, nyitott polgárai kívánnak lenni Magyarországnak és Európának,
  • nyitottak a társadalom problémáira, azokra aktívan reflektálni képesek.

Arra törekszünk, hogy iskolánkban a diákok személyisége egyre harmonikusabb és teljesebb legyen, ezért az értelmi képzés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a lelki, érzelmi, akarati és esztétikai nevelésre, valamint a manuális készségek és a mozgáskultúra fejlesztésére is. Alapelképzelésünk a teljes személyiség fejlesztése, ezért a művészeti oktatás iskolánkban intézményi keretek között zajlik (zene, dráma, és képzőművészeti tanszakokon).NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS:

Tanulmányi terület belső kódja: 0002

A GIMNÁZIUM OM AZONOSÍTÓJA: 040365

 

Jellemzője:

Négy évfolyamos gimnáziumi osztályunkban az idegen nyelvi képzés emelt óraszámban történik: az első idegen nyelvet (angol, német) és a második idegen nyelvet (francia, olasz, német, angol) illetően. Ezzel kívánjuk elősegíteni tanulóink felkészülését nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire külső segítség nélkül.


10. évfolyamtól a képzés kiemelt célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra, s ezzel párhuzamosan szintetizálja a korábban megszerzett tudásanyagot. Az emelt szintű képzést egyéni tanulmányi utak (tantárgyi specializációk) kialakításával kívánjuk megvalósítani. A választható specializációk a biológia, kémia, fizika, történelem, magyar irodalom és nyelvtan, informatika valamint idegen nyelv tantárgyak.


11. évfolyamtól harmadik idegen nyelvként latin tanulható.


Mindezekkel széles spektrumú továbbtanulási lehetőséget biztosítunk.Jelentkezés:

§  a központi (magyar nyelv és matematika) írásbeli felvételi vizsgákra 2017. december 8-ig.


§  a jogszabályban rögzítettek szerint központi jelentkezési lapon és az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető külön jelentkezési lapon 2018. február 19-ig.Felvételi:

Központi írásbeli felvételi (magyar nyelvből és matematikából): 2018. január 20. 10 óra

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülője előzetes jelzése alapján a közoktatási törvényben meghatározott módon biztosítjuk /értékelés, felkészülési idő, stb./.

Szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők vallási és motivációs hátteréről.

Időpont: 2018. február 23. (péntek), 2018. február 24. (szombat), 2018. február 27. (kedd) (későbbi beosztás alapján)

Helyszín: Karolina Gimnázium (6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.)Értékelés:

A tanulmányi eredmény  (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret vagy biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia 5., 6., 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi eredmény) (50 %) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%).

Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezik be az általános iskolai tanulmányaikat, a tanulmányi eredményeik alapján nyerhetnek felvételt.

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2018. március 14-től.

A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2018. április 27-ig.

 

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani. 

A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek részt.

Nyílt nap:    - nyílt órák: 2017. november 19. (csütörtök) 9 órától,

                        - iskolai tájékoztatók: 2017. november 17. (csütörtök) 17 órától, 2018. január. 20. (szombat) 10 órától

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Szegedi Ágnes főigazgató, e-mail: szegedi.agnes [kukac] karolinaiskola.hu,
Horváthné Hodács Zsuzsanna gimnáziumvezető igazgatóhelyettes, e-mail: hodacszs[kukac]karolinaiskola.hu
Erős Katalin M. Renáta kollégiumvezető igazgatóhelyettes, e-mail: renatanover[kukac]gmail.com,   

Cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.
Tel.: (62) 420-248; fax: (62) 420-918
Honlap: www.karolinaiskola.hu

Comments