Angol szakkör

3.a: szerda  14.10-14.55

3.b: szerda: 10.15-11.00

3,c:  szerda  15.00-15.45

A szakkört vezeti: Vilmos Zita


❝If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.❞ ‒ Nelson Mandela 

Iskolánk alsó tagozatának 3. évfolyamán harmadik éve működik angol nyelvi szakkör. A jelentkezés önkéntes alapon történik, a gyermekek kis csoportban játékosan ismerkednek meg az angol nyelvvel, és betekintést nyernek a brit kultúrába. Verseket, mondókákat, meséket tanulnak, rajzolás és egyéb kreatív tevékenységen keresztül bővül szókincsük, sajátítanak el egyszerűbb mondatalkotási technikákat. A foglalkozás célja, hogy különösebb erőfeszítés nélkül ráhangolódjanak a diákok az idegen nyelv tanulására, használatára, ahogyan az anyanyelvét tanulja az ember.

Vilmos Zita
Comments